Nazywam się Tomasz Sadowski, jestem Architektem IARP. Zajmuję się wykonywaniem projektów związanych z architekturą oraz aranżacją wnętrz. Lubię współczesną architekturę o minimalistycznej stylistyce. Na moje projekty wpływ mają modernistyczne tradycje Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którego jestem absolwentem oraz twórczość współczesnych śląskich architektów.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem między innymi przy wykonywaniu projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, projektów wnętrz oraz na budowach. Pracownię architektoniczną Metamodel prowadzę od 2020 roku.

Nazywam się Tomasz Sadowski, jestem Architektem IARP. Zajmuję się wykonywaniem projektów związanych z architekturą oraz aranżacją wnętrz. Lubię współczesną architekturę o minimalistycznej stylistyce. Na moje projekty wpływ mają modernistyczne tradycje Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którego jestem absolwentem oraz twórczość współczesnych śląskich architektów.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem między innymi przy wykonywaniu projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, projektów wnętrz oraz na budowach. Pracownię architektoniczną Metamodel prowadzę od 2020 roku.

Metamodel jest zbiorem reguł, ograniczeń, modeli i teorii, będących wynikiem analiz, badań i doświadczeń, użytecznych w procesie modelowania i projektowania w zdefiniowanej grupie problemów. Z mojego punktu widzenia grupę problemów określa chęć budowania.

Metamodel jest zbiorem reguł, ograniczeń, modeli i teorii, będących wynikiem analiz, badań i doświadczeń, użytecznych w procesie modelowania i projektowania w zdefiniowanej grupie problemów. Z mojego punktu widzenia grupę problemów określa chęć budowania.

Podejmuję się wykonania projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, usług, handlu, gastronomi, przemysłowych, innych obiektów oraz wnętrz.

Ze względu na doświadczenie mogę podjąć się kompleksowej obsługi inwestycji obejmującej: wstępne analizy możliwości realizacji inwestycji, obsługę formalnoprawną, inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, wizualizacje, projekty budowlane, wielobranżowe projekty techniczne oraz wykonawcze, kierowanie budową wraz z nadzorem autorskim oraz wykonanie materiałów marketingowych.

W celu świadczenia kompleksowych usług współpracuję z pracowniami inżynierskimi koordynując prace nad projektami.

Podejmuję się wykonania projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, usług, handlu, gastronomi, przemysłowych, innych obiektów oraz wnętrz.

Ze względu na doświadczenie mogę podjąć się kompleksowej obsługi inwestycji obejmującej: wstępne analizy możliwości realizacji inwestycji, obsługę formalnoprawną, inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, wizualizacje, projekty budowlane, wielobranżowe projekty techniczne oraz wykonawcze, kierowanie budową wraz z nadzorem autorskim oraz wykonanie materiałów marketingowych.

W celu świadczenia kompleksowych usług współpracuję z pracowniami inżynierskimi koordynując prace nad projektami.

Tomasz Sadowski

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń – 126/POOKK/V/2019

Praktyka

2020-2024 Metamodel Pracownia Architektoniczna, Słupsk
2013-2019 Portal Pracownia Architektoniczna, Tychy
2010-2011 Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT”, Tychy

Edukacja

2007-2012, 2016-2018 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Tomasz Sadowski

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 126/POOKK/V/2019

Praktyka

2020-2024 Metamodel PA, Słupsk
2013-2019 Portal PA, Tychy
2010-2011 „AB-PROJEKT”, Tychy

Edukacja

2007-2012, 2016-2018 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Metamodel Pracownia Architektoniczna

info@metamodel.pl
518 416 100
Facebook
Instagram

Tomasz Sadowski, Architekt IARP